ته سیگار
دوشنبه بیست و نهم مهر 1392
پست ثابت

ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ

ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮﺩﻡ، ﺩﻝ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ

ﺍﻭ ﻧﻤﮏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﮑﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ

ﺣﺎﻝ، ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﻻﯾﻖِ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

ﻻﯾﻖِ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘَﺴﺖ

ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﻣِﯽ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ

ﺯﯾﺮﺳﯿﮕﺎﺭﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟!

ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ، ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﺷﮑﺴﺖ!

ﭘُﺮ ﺯِ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ.. ﺭﺍﺳﺘﯽ

ﻋﮑﺴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟؟

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ . . .

+ 14:12 | behafarid
جمعه بیست و یکم آذر 1393
رفیقان و دوستان دهها گروهند :
که هر یک در مسیر امتحانند :

گروهی صورتک بر چهره دارند !!
به ظاهر دوست اما دشمنانند !!

گروهی وقت حاجت خــــاک بوسند !
ولی هنگام خدمتها نهــــانند !

گروهی دیده نا پاکند هشــــدار !
نگاه خود به هر سو می دوانند !

بر این بی عصمتان ننگ جهــــان باد !
که چون خوکند و بدتر از آنند !

ولی یاران همــــدل از ره لطف !
بهر حال که باشند مهربانند !

رفیقان را درون جان نگه دار...
که آنها پر بها تر از جهانند...

+ 22:44 | behafarid
چهارشنبه دوازدهم آذر 1393
اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست
سرت را بالا بگیر ولبخند بزن
فهمیدن احســاس
کار هر آدمی نیست...!

"شـاملو "

+ 23:55 | behafarid
چهارشنبه دوازدهم آذر 1393
درون سینه‌ام دردی‌ست خون‌بار
که هم‌چون گریه می‌گیرد گلویم
غمی آشفته، دردی گریه‌آلود
نمی‌دانم چه می‌خواهم بگویم

نمی دانم چه می خواهم بگویم
ولی خواهم نشینی روبرویم
تو از خود گویی و من گوش دارم

بجز تایید تو چیزی نگویم

+ 16:25 | behafarid
شنبه یکم آذر 1393
همیشه نه
ولی وقت هایی هست
که میون بودن وخواستن فاصله می افتد
وقت هایی هست که
کسی را با تمام وجودت میخواهی
ولی
نباید کنارش باشی
نه اینکه خودت بخوای
نه
روزگار نمیزاره
وقرعه به نام فاصله می افته

+ 1:12 | behafarid
یکشنبه هجدهم آبان 1393

تزویر سکه ای است دورو، که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش را !!

+ 23:16 | behafarid
یکشنبه هجدهم آبان 1393
و چه انتظار بزرگی است
که بدانی
پشت هر "دوستت دارم"
چقدر
"دوستت دارم"

+ 22:40 | behafarid
شنبه هفدهم آبان 1393

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﺑﯿﺎﯾﯽ،
ﺗﺎ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮﺩ؛
ﻭ ﻣﻦ ...
ﻋﺎﺷﻖِ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻫﺴﺘﻢ !!!...

+ 16:46 | behafarid
دوشنبه بیستم مرداد 1393
نمی‌ترسم
از اینکه این‌قدر دوستت دارند؛
مردانی که دوستت ندارند
به اندازه‌ی ابرهایی که نمی‌بارند
بی‌معنی و احمق‌اند
تنها هراسم از این است
که نفهمی
چه‌قدر دوستت دارم.

+ 15:48 | behafarid
یکشنبه نوزدهم مرداد 1393
حـوا سیب میخواست و این هــوا تو را می خواهد . چه ممنوع میخواهیم از این جبرِ منفور ....

+ 16:50 | behafarid
شنبه هجدهم مرداد 1393
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻩﺍﯼ
ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺸﯿﻦ
ﺑﺨﻨﺪ
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...

+ 10:45 | behafarid
سه شنبه سی و یکم تیر 1393

ﻗﻄﻌﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ !
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺻﺪﺍ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻧﻪ ﺭﻭﺯ !

ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ

+ 14:25 | behafarid
شنبه بیست و هشتم تیر 1393
چه راه دور !
چه راه دور بی پایان
چه پای لنگ
نفس با خسته‌گی در جنگ
من با خویش
پا با سنگ !

چه راه دور
چه پای لنگ !
احمد شاملو

+ 14:52 | behafarid
سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393
و من، در طلوع گل یاسی از پشت انگشت‌های تو، بیدار خواهم شد و آن وقت حکایت کن از بمب‌هایی که من خواب بودم، و افتاد حکایت کن از گونه‌هایی که من خواب بودم، و تر شد بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند در آن گیروداری که چرخ زره‌پوش از روی رویای کودک گذر كرد قناری نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی بست...

+ 15:38 | behafarid
سه شنبه دهم تیر 1393
نه مثل هرکس !
مثل کسي که برايم کس ديگريست
دعايت مي کنم …
تو نيز !
در لحظه هاي زيبايت بي التماس من !
برايم سهمي از دعا بگذار …

+ 12:15 | behafarid