ته سیگار
دوشنبه بیست و نهم مهر 1392
پست ثابت

ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ

ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮﺩﻡ، ﺩﻝ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ

ﺍﻭ ﻧﻤﮏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﮑﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ

ﺣﺎﻝ، ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﻻﯾﻖِ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

ﻻﯾﻖِ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘَﺴﺖ

ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﻣِﯽ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ

ﺯﯾﺮﺳﯿﮕﺎﺭﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟!

ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ، ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﺷﮑﺴﺖ!

ﭘُﺮ ﺯِ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ.. ﺭﺍﺳﺘﯽ

ﻋﮑﺴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟؟

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ . . .

+ 14:12 | behafarid
سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393
عشق يعني مستي و ديوانگي
عشق يعني با جهان بيگانگي
عشق يعني شب نخفتن تا سحر
عشق يعني سجده ها با چشم تر
عشق يعني سر به دار آويختن
عشق يعني اشک حسرت ريختن
عشق يعني در جهان رسوا شدن
عشق يعني مست وبي پروا شدن
عشق يعني سوختن يا ساختن
عشق يعني زندگي را باختن
عشق يعني انتظار و انتظار
عشق يعني هر چه بيني عکس يار
عشق يعني ديده بر در دوختن
عشق يعني در فراقش سوختن
عشق يعني لحظه هاي التهاب
عشق يعني لحظه هاي ناب ناب

+ 22:53 | behafarid
پنجشنبه دوم بهمن 1393
ماهی ها نه گریه می کنند،نه قهر و نه اعتراض !!
تنها که می شوند قید دریا را می زنند...
وتمام مسیر رودخانه را تا اولین قرار عاشقی شان،بر عکس شنا می کنند !!
فروغ فرخزاد

+ 0:36 | behafarid
سه شنبه نهم دی 1393
ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ،

ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﮐﻪ ﺑﻪﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ.

ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
"ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ "

.ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ،

ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺘﻢ ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺍﻡ.

ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ﮔﻔﺖ ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ…

گر به دولت برسی مست نگردی مردی
گر به ذلت برسی پست نگردی مردی

اهل عالم همه بازیچه دست هوسند
گر تو بازیچه این دست نگردی مردی . . .

+ 22:59 | behafarid
دوشنبه هشتم دی 1393
عاشق مـــی شویم ...
و به کسی که مـــی خواهیم
نمــــی رسیم !
بعـــد از آن
تا آخـــر عمر ...
عاشق کسانــــی می شویم که ...
شبیه او هستند
و اینگونه است که در هم آغوشی هایمان
چشمانمان را میبندیم

+ 23:52 | behafarid
دوشنبه هشتم دی 1393
آدمها چه راحت میتونن رنگ عوض کنن

+ 10:1 | behafarid
شنبه ششم دی 1393

آنجا که
احساس مي کني
خاطره اي نخواهي ساخت
خواهي مُرد
زندگي چيزي ست
ميان خاطراتي که ساخته ايم
و خاطراتي که خواهيم ساخت ...

 
+ 15:48 | behafarid
پنجشنبه چهارم دی 1393
ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ می بخشی،
ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ، ﺑﺎﺯﻡ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﺎﺷﻦ

+ 0:4 | behafarid
جمعه بیست و یکم آذر 1393
رفیقان و دوستان دهها گروهند :
که هر یک در مسیر امتحانند :

گروهی صورتک بر چهره دارند !!
به ظاهر دوست اما دشمنانند !!

گروهی وقت حاجت خــــاک بوسند !
ولی هنگام خدمتها نهــــانند !

گروهی دیده نا پاکند هشــــدار !
نگاه خود به هر سو می دوانند !

بر این بی عصمتان ننگ جهــــان باد !
که چون خوکند و بدتر از آنند !

ولی یاران همــــدل از ره لطف !
بهر حال که باشند مهربانند !

رفیقان را درون جان نگه دار...
که آنها پر بها تر از جهانند...

+ 22:44 | behafarid
چهارشنبه دوازدهم آذر 1393
اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست
سرت را بالا بگیر ولبخند بزن
فهمیدن احســاس
کار هر آدمی نیست...!

"شـاملو "

+ 23:55 | behafarid
چهارشنبه دوازدهم آذر 1393
درون سینه‌ام دردی‌ست خون‌بار
که هم‌چون گریه می‌گیرد گلویم
غمی آشفته، دردی گریه‌آلود
نمی‌دانم چه می‌خواهم بگویم

نمی دانم چه می خواهم بگویم
ولی خواهم نشینی روبرویم
تو از خود گویی و من گوش دارم

بجز تایید تو چیزی نگویم

+ 16:25 | behafarid
شنبه یکم آذر 1393
همیشه نه
ولی وقت هایی هست
که میون بودن وخواستن فاصله می افتد
وقت هایی هست که
کسی را با تمام وجودت میخواهی
ولی
نباید کنارش باشی
نه اینکه خودت بخوای
نه
روزگار نمیزاره
وقرعه به نام فاصله می افته

+ 1:12 | behafarid
یکشنبه هجدهم آبان 1393

تزویر سکه ای است دورو، که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش را !!

+ 23:16 | behafarid
یکشنبه هجدهم آبان 1393
و چه انتظار بزرگی است
که بدانی
پشت هر "دوستت دارم"
چقدر
"دوستت دارم"

+ 22:40 | behafarid
شنبه هفدهم آبان 1393

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﺑﯿﺎﯾﯽ،
ﺗﺎ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮﺩ؛
ﻭ ﻣﻦ ...
ﻋﺎﺷﻖِ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻫﺴﺘﻢ !!!...

+ 16:46 | behafarid